• 0264.425.181 - Manastur
  • 0264.425.734 - Faget 0728.029.729 - Urgente (in afara orelor de program)
  • programari.biovetfaget@gmail.com
Biovet - Cluj Napoca

GDPR

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
de către SC BIOVET SERV SRL
1. Contact:
SC BIOVET SERV SRL
Sediul social: Stradă Primăverii f.n, Cluj-Napoca 400000, Cluj-Napoca
Punct de lucru: Stradă Fagetului, fără număr
(înainte de Vila Tușa) Cluj-Napoca
E-mail: sergiu_iancu@yahoo.com

2. Unde se aplică prezența informare?
2.1 Prezența informare: își produce efectele începând cu 25 mai 2018
2.2 Prezența informare se aplică:
 Tuturor website-urilor și e-mail-urilor (trebuie menționate) administrate de SC BIOVET SERV SRL: www.biovetcluj.ro
3. De ce și cum prelucrăm datele dumneavoastră personale?
3.1 Noi colectăm email-ul dumneavoastră pentru înregistrarea unui cont în cadrul website-ului menționat la punctul 2.2 sau pentru a va informa electronic cu privire la programările în cadrul cabinetului în vederea consultațiilor, investigațiilor medicale, prestării de servicii medicale și la produsele pe care le oferim.
3.2 Noi colectăm ocupația dumneavoastră pentru conținutul website-ului menționat la punctul 2.2, precum și pentru personalizarea informarilor electronice trimise către dumneavoastră despre diverse servicii și produse pe care le oferim.
3.3 Noi colectăm sediul dumneavoastră profesional sau personal (în funcție de opțiune) pentru facturare sau în cazul în care alegeți să va trimitem prin curier sau poștă acte fiscale (contracte, facturi, rețete etc.) pentru care ați plătit etc.
4. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale?
4.1 Noi decidem de ce sunt prelucrate datele dumneavoastră personale, decidem cum sunt prelucrate datele dumneavoastră personale și suntem responsabili pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale.
4.2. Pentru informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, datele de contact sunt:
Nume persoană Sergiu Iancu
E-mail: sergiu_iancu@yahoo.com

5. De la cine și cum colectăm datele dumneavoastră personale?
5.1 Colectăm datele dumneavoastră personale:
5.1.1 direct de la dumneavoastră.
5.1.2 direct de pe internet, dacă sunt afișate liber
5.1.3 electronic:
– folosind un formular web
– folosind newsletterul, prin opțiunea SUBSCRIBE
– folosind platforma de plăti online
5.2 Când ne furnizați datele dumneavoastră personale, furnizarea dumneavoastră este:
5.2.1 permisă și voluntară. Ni le puteți furniza liber: nume, email, telefon, conținutul mesajelor scrise în forum, sediu profesional, profesie, dată nașterii, CNP
5.2.2 permisă și obligatorie. Trebuie să ni le furnizați: datele de facturare.
5.3 Furnizarea obligatorie de date cu caracter personal este:
5.3.1 o cerință legală.
5.3.2 o cerință contractuală.
5.3.3 o cerință necesară pentru intrarea într-un contract, facturare, eliberarea de rețete etc.

6. Care sunt temeiurile noastre legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale?
6.1 Noi procesăm:
6.1.1 date personale „nesensibile”.
6.1.2 date personale „sensibile”.
6.2 Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale „nesensibile” este:
6.2.1 consimțământul dumneavoastră.
6.2.2 un contract la care sunteți parte.
6.2.3 o cerere de la dumneavoastră înainte de intrarea într-un contract. Solicitarea justifică prelucrarea datelor dumneavoastră personale.
6.2.4 necesitatea respectării unei obligații legale la care suntem supuși.
6.2.5 interesul nostru legitim sau legitim al unei terțe părți.
6.3 Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale „sensibile” este:
6.3.1 prelucrarea se referă la datele cu caracter personal pe care le faceți publice în mod evident.
7. În ce situații prelucrăm datele dumneavoastră personale?
7.1 Colectăm date personale:
7.1.1 ale cumpărătorilor, furnizorilor și/sau clienților.
7.1.2 cititori/utilizatori ai siteurilor menționate la punctul 2.2 etc.
7.2 Suntem:
7.2.1 o organizație Cabinet medical veterinar înființat că și SRL (SRL, microîntreprindere, cabinet medical și/sau veterinar.
7.3 Procesăm datele dumneavoastră personale din:
7.3.1 sectorul public și privat.
7.4 Procesăm datele dumneavoastră personale într-o situație care implică:
7.4.1 o activitate care este profesională sau comercială.
7.4.2 o activitate de oferire de informații, produse sau servicii.
7.4.3 o activitate online.
7.4.4 un contract sau care se referă la o intrare într-un contract.
7.4.5 datele dumneavoastră personale, furnizate direct, în calitate de client.
8. Despre scopurile pentru care prelucrăm date personale:
8.1 Prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru scopurile descrise în Secțiunea 3. Scopurile noastre, pentru care prelucrăm date personale sunt reale, prezente și legitime.
8.2 Nu va prelucrăm datele dumneavoastră personale în scopuri secundare care sunt incompatibile cu scopurile principale pentru care datele dumneavoastră personale sunt colectate inițial:
– fără consimțământul dumneavoastră prealabil,
– fără un temei juridic.
8.3 Va informăm înainte de prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopuri secundare în primul rând, dacă colectăm inițial datele dumneavoastră personale pentru un scop principal și dacă scopul nostru secundar este incompatibil cu scopul principal.
9. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale?
9.1. Limităm durata de stocare a datelor dumneavoastră personale la ceea ce este necesar pentru scopurile noastre de procesare.
9.2 Revizuim necesitatea păstrării în continuare a datelor dumneavoastră personale: în fiecare an analizăm datele colectate și prelucrate, în vederea filtrarii, sorțarii și menținerii prelucrării.
9.3 Ștergem datele dumneavoastră personale într-un interval de timp specificat de comun acord.
9.4 Ștergem datele dumneavoastră la momentul la care ne solicitați acest lucru, cu excepția datelor a căror furnizare și prelucrare este impusă de o prevedere legală, pe care le ștergem în termenul prevăzut de lege pentru această.
9.5 În cazul în care păstrarea datelor dumneavoastră personale este necesară în scopurile specificate de lege, putem păstra în continuare datele dumneavoastră personale.
10. Dezvăluim datele dumneavoastră personale?
10.1 Încadrarea legală pe care se bazează divulgarea datelor dumneavoastră personale către destinatari este:
10.1.1 consimțământul dumneavoastră cu anunțare prealabilă.
11. Transferăm datele dumneavoastră personale în afară UE sau SEE?
11.1 Nu va transferăm datele personale în țări din afară UE sau SEE sau către organizații internaționale.
12. Sunt datele dumneavoastră personale în siguranță?
12.1 Va ținem în siguranță datele personale cu măsuri tehnice corespunzătoare, cu măsuri organizatorice adecvate, cu un nivel adecvat de securitate, împotriva prelucrării neautorizate, împotriva prelucrării ilegale, împotriva pierderii accidentale sau ilegale, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale; împotriva daunelor accidentale sau ilegale.
12.2 Am implementat măsuri pentru a:
12.2.1 descoperi breșe de securitate.
12.2.2 documenta cauzele incidentului de securitate.
12.2.3 documenta care date personale sunt afectate de incidentul de securitate.
12.2.4 documenta acțiunile (și motivele acțiunilor) pentru a remedia încălcarea securității.
12.2.5 limita consecințele incidentului de securitate.
12.2.6 recupera date personale.
12.2.7 reveni la o stare normală de prelucrare a datelor cu caracter personal.
12.3 Dacă avem un grad de certitudine rezonabil că s-a produs o încălcare a securității prelucrării datelor dumneavoastră personale, atunci:
12.3.1 raportăm incidentul de securitate către managementul companiei noastre.
12.3.2 desemnăm o persoană responsabilă pentru a analiză dacă încălcarea securității poate avea efecte nefavorabile pentru dumneavoastră, a informa personalul relevant din organizația noastră, a determina în ce măsură este necesară notificarea Autorității de Supraveghere cu privire la incidentul de securitate și a stabili dacă este necesar să va comunicăm informații despre incidentul de securitate.
12.3.3 investigăm incidentul de securitate.
12.3.4 încercăm să împiedicăm incidentul de securitate să ducă la distrugerea accidentală sau ilegală a datelor personale, pierderea accidentală sau ilegală a controlului datelor cu caracter personal, pierderea accidentală sau ilegală a accesului la datele cu caracter personal, alterarea accidentală sau ilegală a datelor cu caracter personal, divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal, sau acces neautorizat la datele cu caracter personal.
12.3.5 depunem toate eforturile pentru atenuarea riscului imediat de producere a unui prejudiciu.
12.3.6 notificăm Autoritatea de Supraveghere cu privire la incidentul de securitate, dacă încălcarea este susceptibilă să ducă la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, în termen de 72 ore de la incident, conform art. 33 din Regulament.
12.3.7 va informăm despre încălcarea securității dacă încălcarea este susceptibilă să ducă la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, cât mai repede posibil, prin canale de contact adecvate, de ex. prin e-mail, SMS, bannere proeminente pe site-ul nostru, comunicări poștale, reclame proeminente în mass-media etc. Nu suntem obligați să va informăm direct dacă am luat măsuri pentru a face că datele dumneavoastră personale să fie incomprehensibile oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze, imediat după incidentul de securitate, am luat măsuri pentru a ne asigura că riscul ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră nu mai este posibil să se producă sau ar implică eforturi disproporționate. Într-un astfel de caz, va vom informa prin intermediul rețelelor publice.
13. Suntem certificați și am aderat la un cod de conduită?
13.1 Nu folosim un organism de certificare autorizat pentru a certifica faptul că respectăm legea, pentru simplul motiv că în România, la această dată, nu există încă un astfel de organism certificat.
13.2 Nu am aderat la un cod de conduită aprobat, care demonstrează că respectăm legea când procesăm datele dumneavoastră personale, pentru simplul motiv că nu există, încă, un astfel de cod aprobat de Autoritatea de Supraveghere din România. De îndată ce un astfel de cod va fi în vigoare, vom adera la principiile sale.
14. Care sunt drepturile dumneavoastră?
14.1 Va respectăm drepturile care privesc protecția datelor dumneavoastră personale.
14.2 Aveți dreptul de a acces la datele dumneavoastră personale. În cazul în care solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră personale, atunci aveți un drept care ne obligă să confirmăm că noi prelucrăm datele dumneavoastră personale sau nu prelucrăm datele dumneavoastră personale. Dreptul dumneavoastră de a obține confirmarea de la noi că prelucrăm (sau nu prelucrăm) datele dumneavoastră personale nu include date anonime, include doar datele personale care va privesc, include date pseudonime care pot fi în mod clar legate de dumneavoastră. Trebuie să va dăm acces la datele dumneavoastră personale dacă solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră personale. Trebuie să va furnizăm o copie a datelor dumneavoastră personale dacă solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră personale și solicitați o copie a datelor dumneavoastră personale.
14.3 Aveți dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră personale. Dreptul de a obține rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt inexacte nu include date anonime, include doar datele personale care va privesc, include date pseudonime care pot fi în mod clar legate de dumneavoastră. Trebuie să rectificam datele dumneavoastră personale dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale și datele dumneavoastră personale sunt inexacte și solicitați să obțineți rectificarea datelor dumneavoastră personale. Trebuie să completăm datele dumneavoastră personale dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale și datele dumneavoastră personale sunt incomplete și solicitați să obțineți completarea datelor dumneavoastră personale. Aveți dreptul să ne furnizați o declarație suplimentară. Trebuie să comunicăm rectificarea datelor dumneavoastră personale destinatarilor datelor dumneavoastră personale (dacă există). Nu comunicăm rectificarea datelor dumneavoastră personale destinatarilor datelor dumneavoastră personale în cazul în care comunicarea către destinatar este imposibilă sau implică un efort disproporționat.
14.4 Aveți dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră personale. Trebuie să ștergem datele dumneavoastră personale fără întârzieri nejustificate, dacă solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale și prelucrăm datele dumneavoastră personale și datele dumneavoastră personale nu sunt necesare scopurilor noastre de prelucrare a datelor dumneavoastră personale. Trebuie să ștergem datele dumneavoastră personale fără întârzieri nejustificate dacă solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale și prelucrăm datele dumneavoastră personale și va retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor dumneavoastră personale și nu există un alt temei juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale.
14.5 Aveți dreptul să obțineți de la noi restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale. Dreptul dumneavoastră de a obține restricții privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale nu include date anonime, include datele personale care va privesc, include date pseudonime care pot fi în mod clar legate de dumneavoastră. Trebuie să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale pentru o perioada, în scopul de a verifică exactitatea datelor dumneavoastră personale dacă solicitați să obțineți restrictictionarea prelucrării datelor dumneavoastră personale și contestați exactitatea datelor dumneavoastră personale. Trebuie să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale dacă solicitați să obțineți restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale și prelucrarea datelor dumneavoastră personale este ilegală și va opuneți ștergerii datelor dumneavoastră personale. Trebuie să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale dacă solicitați să obțineți restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale și nu avem nevoie de datele dumneavoastră personale în scopul prelucrării noastre și solicitați datele dumneavoastră personale pentru a stabili o reclamație legală sau solicitați datele dumneavoastră personale pentru a va exercită o plângere legală sau aveți nevoie de datele dumneavoastră personale pentru a va apară împotriva unei plângeri legale.
Trebuie să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale dacă solicitați să obțineți restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale și obiectati pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale care sunt necesare pentru îndeplinirea unei sarcini pe care o îndeplinim în interes public sau va opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale care sunt necesare în exercitarea unei autorități oficiale care ne este încredințată și va opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale care sunt necesare în scopul intereselor legitime pe care le urmărim și așteptați să verificați dacă prelucrarea datelor dumneavoastră personale are un motiv legitim care nu depășește obiecția dumneavoastră. Trebuie să comunicăm restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale către destinatarii datelor dumneavoastră personale (dacă există). Nu comunicăm restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale către destinatarii datelor dumneavoastră personale în cazul în care comunicarea către destinatar este imposibilă sau implică un efort disproporționat.
Dacă restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale, atunci putem stoca datele dumneavoastră personale, prelucra datele dumneavoastră personale pe baza consimtamântului dumneavoastră, prelucra datele dumneavoastră personale pentru a întemeia o reclamație legală, prelucra datele dumneavoastră personale pentru a exercită o plângere legală, prelucra datele dumneavoastră personale pentru a ne apară împotriva unei plângeri legale, prelucra datele dumneavoastră personale pentru a proteja drepturile unei persoane, prelucra datele dumneavoastră personale din motive de interes public ale Uniunii sau ale unui stat membru. Dacă obțineți o restricționare privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale, trebuie să va informăm înainte de ridicarea restricționării.
14.6 Dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct, inclusiv profilarea (în măsură în care este legată de un astfel de marketing direct), aveți dreptul să obiectati cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în acest scop. Dreptul dumneavoastră de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct este un drept pe care îl aveți în orice moment, nu include date anonime, include datele personale care va privesc, nu include date personale care nu va privesc, include date pseudonime care pot fi în mod clar legate de dumneavoastră.
15. Cum va puteți exercită drepturile?
15.1 Va invităm să comunicați cu noi despre exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor dumneavoastră personale.
15.2 Acceptăm numai solicitări scrise, deoarece nu putem face față solicitărilor verbale imediat, fără să analizăm mai întâi conținutului cererii și fără să va identificăm mai întâi. Cererea dumneavoastră trebuie să conțînă o descriere detaliată și precisă a dreptului pe care doriți să-l exercitati. Trebuie să ne furnizați o copie a unui document de identificare pentru a va confirmă identitatea că, de exemplu un carnet de identitate sau un pașaport.
Documentul trebuie să conțînă un număr de identificare, țară de emisiune, perioada de valabilitate, numele dumneavoastră, adresa dumneavoastră și dată dumneavoastră de naștere. Orice alte date conținute în copia documentului de identificare, cum ar fi o fotografie sau orice alte caracteristici personale, pot fi mascate. Nu vom acceptă alte mijloace de a va asigura identitatea. Dacă doriți să propuneți alternative, le vom evalua de la caz la caz. Folosirea informațiilor din documentul dumneavoastră de identificare este limitată la activitatea de confirmare a identității dumneavoastră și nu va genera o stocare a datelor dumneavoastră personale mai mult decât este necesar în acest scop.
Puteți trimite solicitarea dumneavoastră referitoare la protecția datelor dumneavoastră personale la email sergiu_iancu@yahoo.com
Veți primi răspunsul nostru la cererile dumneavoastră care vizează protecția datelor dumneavoastră personale la adresa de email menționată în cererea dumneavoastră.
15.3 Am desemnat o persoană responsabilă de tratarea cererilor dumneavoastră referitoare la protecția datelor dumneavoastră personale (acest punct poate rămâne dacă ați desemnat un responsabil cu prelucrarea datelor, sau poate fi șters).
15.4 Am implementat politici care ne asigura faptul că o cerere privind protecția datelor dumneavoastră personale este recunoscută și soluționată în termenele prevăzute de lege.
15.5 Va informăm despre modul în care ne ocupăm de cererea dumneavoastră (prin care va exercitati drepturile) cu privire la protecția datelor dumneavoastră personale:
15.5.1 într-o luna de la dată primirii cererii.
16. Aveți dreptul de a depune o plângere?
16.1 Puteți depune o plângere la o autoritate de supraveghere:
– la domiciliul dumneavoastră obișnuit în UE și SEE.
– la locul dumneavoastră de muncă în UE și SEE.
– la locul presupusei încălcări în UE și în SEE.

Autoritatea de supraveghere trebuie să va informeze într-un termen rezonabil cu privire la progresul plângerii și rezultatul plângerii.
16.2 Puteți mandata o organizație să depună o plângere în numele dumneavoastră la o autoritate de supraveghere. Autoritatea de supraveghere trebuie să va informeze într-un termen rezonabil cu privire la progresul plângerii și rezultatul plângerii.
16.3 Aveți dreptul de a exercită o cale de atac judiciară în UE și în SEE împotriva unui operator, unui împuternicit și unei Autorități de Supraveghere.
16.4 Puteți mandata o organizație să exercite, în numele dumneavoastră, dreptul la o cale de atac judiciară, la o despăgubire pentru un prejudiciu rezultat că urmare a unei încălcări a legii privind protecția datelor cu caracter personal.
17. Puteți alege setările de confidențialitate?
17.1 În prezent, nu ne puteți declara alegerea dumneavoastră privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale.
18. Veți fi informat despre schimbările politicii de confidențialitate?
18.1 Dacă ne schimbăm politică de confidențialitate, vom publică o nouă versiune a acesteia.
18.2 Nu punem la dispoziție versiunile anterioare ale politicii noastre de confidențialitate.
19. Explicațîi cu privire la termenii și expresiile utilizați în această notă de informare
19.1 Toți termenii și expresiile folosite în această Informare vor avea înțelesul dat mai jos, cu excepția cazului în care se prevede altfel în cuprinsul prezenței Informări.
19.1.1 date cu caracter personal înseamnă orice informațîi privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi:
– un nume
– un număr de identificare
– date de localizare
– un identificator online
– identitatea fizică a unei persoane persoane fizice
– identitatea fiziologică a unei persoane persoane fizice
– identitatea genetică a unei persoane persoane fizice
– identitatea psihică a unei persoane persoane fizice
– identitatea economică a unei persoane persoane fizice
– identitatea culturală a unei persoane persoane fizice
– identitatea socială a unei persoane persoane fizice
19.1.2 Datele personale sensibile sunt – conform GDPR – numite categorii speciale de date personale. Datele personale sunt sensibile dacă prelucrarea acestor date personale dezvăluie:
– originea rasială,
– originea ethica,
– opiniile politice,
– credințele religioase,
– credințele filosofice,
– apartenența la un sindicat.
De asemenea, datele personale sunt sensibile dacă:
– datele genetice sunt prelucrate pentru scopul de a identifica unic o persoană fizică,
– datele biometrice sunt prelucrate pentru scopul de a identifica unic o persoană fizică.
Datele personale sensibile mai includ:
– date care vizează starea de sănătate,
– date care vizează viață sexuală a unei persoane fizice,
– date care vizează orientarea sexuală a unei persoane fizice.
19.1.3 Datele personale obișnuite sunt – în GDPR personal dată that are not special categories of personal dată. Nu există o lista exhaustivă a acestor date cu caracter personal.
19.1.4 Pseudonimizarea Datelor Personale înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informațîi suplimentare, cu condiția că aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile.
19.1.5 Prelucrare semnifică orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi:
– colectarea,
– înregistrarea,
– organizarea,
– structurarea,
– stocarea,
– adaptarea,
– alterarea,
– extragerea,
– consultarea,
– utilizarea,
– ștergerea sau distrugerea etc.
19.1.6 Restricționarea prelucrării înseamnă marcarea datelor personale stocate cu scopul de a limita prelucrarea acestora în viitor.
19.1.7 Scopul prelucrării înseamnă motivul pentru care este realizată prelucrarea datelor personale.
19.1.8 Operator înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.
19.1.9 Împuternicit înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele și pe seama operatorului.
19.1.10 Destinatar înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.
19.1.11 Parte Terță înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoană vizată, operatorul, persoană împuternicită de operator și persoanele care, sub directă autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.
19.1.12 Reprezentant înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris de către operator sau persoană împuternicită de operator în temeiul articolului 27, care reprezintă operatorul sau persoană împuternicită în ceea ce privește obligațiile lor respective care le revin în temeiul prezentului regulament.
19.1.13 Autoritate de supraveghere înseamnă o autoritate publică independența instituită de un stat membru în temeiul articolului 51 GDPR.
19.1.14 Reguli corporatiste obligatorii înseamnă politicile în materie de protecție a datelor cu caracter personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoană împuternicită de operator stabilită pe teritoriul unui stat membru, în ceea ce privește transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter personal către un operator sau o persoană împuternicită de operator în una sau mai multe țări terțe în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună.
19.1.15 Scutul de confidențialitate UE-SUA (Privacy Shield)
Cadrul UE – SUA Privacy Shield a fost pus la punct de către Departamentul de Comerț al SUA și Comisia Europeană pentru a oferi companiilor de pe ambele părți ale Atlanticului un mecanism pentru a se conformă cerințelor de protecție a datelor atunci când transferă date cu caracter personal din Uniunea Europeană către Statele Unite în sprijinul comerțului transatlantic. La 12 iulie 2016 Comisia Europeană a aprobat cadrul UE-SUA Privacy Shield că fiind adecvat pentru a permite transferul de date în conformitate cu legislația UE.
19.1.16 Deciziile de Adecvare ale Comisiei
Comisia Europeană are competență de a determina, pe baza articolului 45 GDPR, dacă o țară din afară UE oferă un nivel adecvat de protecție a datelor, fie prin legislația internă, fie prin angajamentele internaționale pe care le-a încheiat.
Efectul unei astfel de decizii este că datele cu caracter personal pot proveni din SEE (UE și Norvegia, Liechtenstein și Islanda) în acea țară terță, fără a fi necesară nicio altă măsură de protecție.
Comisia Europeană a recunoscut, până în prezent, un nivel de protecție adecvat, pentru Andorra, Argentina, Canada (organizații comerciale – PIPEDA), Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Insula Man, Jersey, Nouă Zeelandă, Elveția, Uruguay și SUA (limitată la cadrul Privacy Shield).
19.1.17 Încălcarea securității datelor cu caracter personal înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.
19.1.18 Întreprindere înseamnă o persoană fizică sau juridică ce desfășoară o activitate economică, indiferent de formă juridică a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociații care desfășoară în mod regulat o activitate economică.
19.1.19 Grup de întreprinderi înseamnă o întreprindere care exercită controlul și întreprinderile controlate de această;
19.1.20 Organizație internațională înseamnă o organizație și organismele sale subordonate reglementate de dreptul internațional public sau orice alt organism care este instituit printr-un acord încheiat între două sau mai multe țări sau în temeiul unui astfel de acord.

Denumirea societății: SC BIOVET SERV SRL
Sediul social: Stradă Primăverii f.n, Cluj-Napoca 400000, Cluj-Napoca
Punct de lucru: Stradă Făgetului, fără număr
(înainte de Vila Tușa)
E-mail: sergiu_iancu@yahoo.com

POLITICĂ DE SECURITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Documentul pe care îl parcurgeți va prezintă politică SC BIOVET SERV SRL privind modul de colectare și gestionare a datelor cu caracter personal, așa cum aceste proceduri sunt reglementate de Regulamentul (UE)2016/679 aplicabil din 25 mai 2018.
Pentru orice întrebare sau nedumerire în privința termenilor utilizați mai jos sau asupra oricăror alte probleme legate de modul inn care noi înțelegem ss păstrăm confidențialitatea datelor dvs., va rugăm să ne contactați la următoarea adresa de email: vete_pet@yahoo.com

Conform Regulamentului (UE)2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 pentru protecția persoanelor cu privire Ia prelucrarea datelor cu caracter personal și Iibera circulație a acestor date, SC BIOVET SERV SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: prestarea de servicii medicale pentru pacienți/animalele deținute de proprietarul acestora și/sau vânzarea de produse medicale/farmaceutice. Datele pot fi folosite și pentru activități de comunicare/informare referitoare la serviciile/produsele noastre și/sau ale partenerilor noștri.

lnformatiile înregistrate sunt destinate utilizării exclusiv de către operator.

Beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Totodată, aveți dreptul să va opuneți prelucrării datelor personale care va privesc și să solicitați ștergerea datelor sau transferarea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți transmite o cerere datată și semnată la adresa de e-mail: vete_pet@yahoo.com
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state.

Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, Ia prelucrarea datelor sale personale.

SIGURANȚă DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SC BIOVET SERV SRL acordă importantă respectării tuturor procedurilor legale necesare siguranței datelor personale și a luat în acest sens toate măsurile ce se impun, prin metodele cele mai moderne și mai performanțe, pentru a oferi cel mai înalt grad de siguranță posibil. Toate informațiile legate de datele personale sunt tratate că date confidențiale. SC BIOVET SERV SRL a adoptat proceduri care protejează datele confidențiale pe care dumneavoastră ni le transmiteți prin intermediul website-urilor sau în orice alt fel (formular printat, e-mail sau telefonic). Aceste proceduri protejează datele utilizatorilor în față oricărei accesări nepermise sau divulgari, furt sau utilizare neconformă, modificare sau distrugere, ajutând de asemenea Ia certificarea faptului că datele acestea sunt exacte și sunt utilizate corect.
SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE
Dispozitivele din cadrul SC BIOVET SERV SRL pe care vor fi stocate și unde se va realiza prelucrarea datelor cu caracter personal beneficiază de următoarele elemente de securitate:
– usere parolate;
– protejare cu programe dedicate antivirus și antispyware.

În cadrul cursurilor de pregătire a personalului angajat operatorul este obligat să facă informarea acestora cu privire Ia prevederile Regulamentului (UE)2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 pentru protecția persoanelor cu privire Ia prelucrarea datelor cu caracter personal și Iibera circulație a acestor date, Ia cerințele de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum și cu privire Ia riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal, în funcție de specificul activității.

SC BIOVET SERV SRL certifica faptul că îndeplinește cerințele de securitate a datelor cu caracter personal.

Stai informat - nu rata noutatile. Inscrie-te la newsletter

Contact

BioVet pe Facebbok